Фирмата Обелиск Корп ,во оваа постапка на работа направи обид и успеа да пронајде нова формулација на технолошката постапка и промена на нутритивните вредности на еден вид на месен производ со цел, добивање на подобар и поздрав продукт, т.е. поквалитетен, со помалку маснотии и побезбеден по здравјето на потрошувачите. Во финалналното испитување добиени се следните резултати:

Нов производ Споредбен Примерок 1 Споредбен Примерок 2 Отстапувања на новиот производ
протеини (%) 18.080 19.540 20.143 1.46 – 2.063
масти (%) 13.630 22.315 27.450 8.685 – 13.82
скроб (%) 1.14 1.115 1.01 0.025
пепел (%) 0.915 0.986 1.050 0.071 – 0.135

Значи со ова се покажува дека е успеано да се добие производ (нов тип на паштета) кој е со отприлика 50 % помалку маснотии отколку другите на пазарот, со што го прави доста поздрав за консумација и употреба,а ги задржува останатите веке познатите карактеристики на овој тип на производ.